Regulamin promocji „Ampułka - booster gratis”

Regulamin promocji „Ampułka-booster gratis”

 

I. Postanowienia ogólne

1.     1. Organizatorem promocji „Ampułka-booster gratis” (zwana dalej „Promocją”) jest Brandclinic z siedzibą w Komorowie, ul. Granicka 10, 05-806, NIP 534 202 50 75, zwana dalej „Sprzedającym”.

2.     2.  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Sprzedającego, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Sprzedającego z prowadzonej sprzedaży.

3.     3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego Sprzedającego, w zakresie w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

4.     4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5.      5. Promocja organizowana jest na terytorium RP i skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.)

 

II.  Zasady promocji

1.       1. Czas trwania Promocji: od 1.04 do 15.04 (godzina 23:59) 2021 r.

2.       2. Miejsce obowiązywania Promocji: promocja dotyczy wyłącznie produktów sprzedawanych w sklepie internetowym uzdrovisco.com (dalej „Sklep”).

3.       3. Promocja obejmuje określone produkty dostępne w sprzedaży w Sklepie internetowym – kremy do pielęgnacji twarzy o pojemności 50ml

4.       4. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dokonanie w dniach od 1 do 15 kwietnia (godzina 23:59) 2021 r. zakupu co najmniej jednego produktu określonego w punkcie II. 3 w Sklepie.

5.       5. Klient, który spełni warunek z podpunktu II. 4 może otrzymać w Sklepie internetowym jeden z poniższych produktów gratis:

a. Fitodozująca ampułka-booster wzmacniająca i odbudowująca (30 ml)

b. Fitodozująca ampułka-booster redukująca zmarszczki (30 ml)

c. Fitodozująca ampułka-booster redukująca zaczerwienienia (30 ml)

6.       6. W celu otrzymania produktu gratis a tym samym skorzystania z Promocji Klient musi dodać do koszyka zakupowego w trakcie składania zamówienia 1 z wybranych produktów określonych w punkcie II.5.

7.       7. W przypadku niedodania produktu o którym mowa w pkt. II 5 do koszyka zakupowego Sprzedający może nie uwzględnić promocji lub dodać gratis losowo wybrany przez siebie produkt.

8.       8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi obowiązującymi w Sklepie internetowym.

9.       9. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dostępność zamawianego produktu, o którym mowa w podpunkcie II. 4 i II 5. w chwili składania zamówienia w Sklepie. Informacje o niedostępności w odniesieniu do produktów objętych Promocją są zamieszczane (przekazywane) na ogólnych zasadach stosowanych przez Sprzedającego.

10     10. Przyznanie korzyści, o której mowa w podpunkcie II. 5 będzie uwidocznione przy składaniu zamówienia w koszyku zakupowym.

 

 

III.  Zwroty i reklamacje

1.  Zwroty oraz reklamacje produktów zakupionych w ramach Promocji mogą być dokonywane na ogólnych zasadach stosowanych przez Sprzedającego.

 

    IV. Postanowienia końcowe

1.      1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej uzdrovisco.com

2.      2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Sprzedającego. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.

    3. Dla Promocji właściwe jest prawo polskie a w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie zasady ogólnie stosowane przy sprzedaży prowadzonej przez Sprzedającego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel